Sony XS-F1336SE

Manual de instruções Sony XS-F1336SE

(1)
 • SONY XS-F6936SE / F1736SE / F1336SE / F1036SE_EUR [GB,FR,ES,DE,SE,NL,PT,IT,PL,GR,RU,UA] 4-106-767-11 (1) SONY XS-F6936SE / F1736SE / F1336SE / F1036SE_EUR [GB,FR,ES,DE,SE,NL,PT,IT,PL,GR,RU,UA] 4-106-767-11 (1)
  Especificações
  XS-F6936SE
  Coluna Coaxial de 3 vias:
  Graves 16 × 24 cm, cónico
  Gama média 6,0 cm, cónico
  Agudos 1,1 cm, tipo cúpula
  Potência máxima de curto-prazo*
  1
  300 W
  *
  2
  Potência nominal 60 W*
  2
  Impedância nominal 4 Ω
  Nível de pressão acústica de saída 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Amplitude de frequência efectiva 40 – 22.000 Hz*
  2
  Peso Aprox. 1.110 g por coluna
  Acessórios fornecidos Peças para instalação
  XS-F1736SE
  Coluna Coaxial de 3 vias:
  Graves 16,5 cm, cónico
  Gama média 3,5 cm, Tipo B.D
  Agudos 0,6 cm, tipo cúpula
  Potência máxima de curto-prazo*
  1
  200 W
  *
  2
  Potência nominal 40 W*
  2
  Impedância nominal 4 Ω
  Nível de pressão acústica de saída 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Amplitude de frequência efectiva 50 – 23.000 Hz*
  2
  Peso Aprox. 590 g por coluna
  Acessórios fornecidos Peças para instalação
  XS-F1336SE
  Coluna Coaxial de 3 vias:
  Graves 13 cm, cónico
  Gama média 3,5 cm, Tipo B.D
  Agudos 0,6 cm, tipo cúpula
  Potência máxima de curto-prazo*
  1
  160 W
  *
  2
  Potência nominal 40 W*
  2
  Impedância nominal 4 Ω
  Nível de pressão acústica de saída 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Amplitude de frequência efectiva 60 – 23.000 Hz*
  2
  Peso Aprox. 560 g por coluna
  Acessórios fornecidos Peças para instalação
  XS-F1036SE
  Coluna Coaxial de 3 vias:
  Graves 10 cm, cónico
  Gama média 2,5 cm, Tipo B.D
  Agudos 0,6 cm, tipo cúpula
  Potência máxima de curto-prazo*
  1
  140 W
  *
  2
  Potência nominal 30 W*
  2
  Impedância nominal 4 Ω
  Nível de pressão acústica de saída 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Amplitude de frequência efectiva 65 – 22.000 Hz*
  2
  Peso Aprox. 400 g por coluna
  Acessórios fornecidos Peças para instalação
  Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
  *
  1
  “Potência máxima de curto-prazo” pode também ser referida
  como “Potência de pico.
  *
  2
  Condição de Teste: IEC 06268-5 (2003-05)
  Caratteristiche tecniche
  XS-F6936SE
  Diffusore Coassiale a 3 vie:
  Woofer da 16 × 24 cm, tipo a
  cono
  Gamma media da 6,0 cm, tipo
  a cono
  Tweeter da 1,1 cm, tipo a
  cupola
  Potenza massima a breve termine
  *
  1
  300 W
  *
  2
  Potenza nominale 60 W*
  2
  Impedenza nominale 4 Ω
  Livello pressione sonora in uscita 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Gamma di frequenza effettiva 40 – 22.000 Hz*
  2
  Peso Circa 1,110 g per diffusore
  Accessori in dotazione Elementi per installazione
  XS-F1736SE
  Diffusore Coassiale a 3 vie:
  Woofer da 16,5 cm, tipo a cono
  Gamma media da 3,5 cm, tipo
  B.D
  Tweeter da 0,6 cm, tipo a
  cupola
  Potenza massima a breve termine
  *
  1
  200 W
  *
  2
  Potenza nominale 40 W*
  2
  Impedenza nominale 4 Ω
  Livello pressione sonora in uscita 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Gamma di frequenza effettiva 50 – 23.000 Hz*
  2
  Peso Circa 590 g per diffusore
  Accessori in dotazione Elementi per installazione
  XS-F1336SE
  Diffusore Coassiale a 3 vie:
  Woofer da 13 cm, tipo a cono
  Gamma media da 3,5 cm, tipo
  B.D
  Tweeter da 0,6 cm, tipo a
  cupola
  Potenza massima a breve termine
  *
  1
  160 W
  *
  2
  Potenza nominale 40 W*
  2
  Impedenza nominale 4 Ω
  Livello pressione sonora in uscita 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Gamma di frequenza effettiva 60 – 23.000 Hz*
  2
  Peso Circa 560 g per diffusore
  Accessori in dotazione Elementi per installazione
  XS-F1036SE
  Diffusore Coassiale a 3 vie:
  Woofer da 10 cm, tipo a cono
  Gamma media da 2,5 cm, tipo
  B.D
  Tweeter da 0,6 cm, tipo a
  cupola
  Potenza massima a breve termine
  *
  1
  140 W
  *
  2
  Potenza nominale 30 W*
  2
  Impedenza nominale 4 Ω
  Livello pressione sonora in uscita 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Gamma di frequenza effettiva 65 – 22.000 Hz*
  2
  Peso Circa 400 g per diffusore
  Accessori in dotazione Elementi per installazione
  Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche
  senza preavviso.
  *
  1
  “Potenza massima a breve termine” potrebbe anche essere
  riferito a “Alimentazione massima.
  *
  2
  Condizione di prova: IEC 06268-5 (2003-05)
  Dane Techniczne
  XS-F6936SE
  Głośnik Współosiowy 3-drożny:
  Niskotonowy 16 × 24 cm, typ
  stożkowy
  Średniotonowy 6,0 cm, typ
  stożkowy
  Wysokotonowy 1,1 cm, typ
  kopułowy
  Maksymalna moc chwilowa
  *
  1
  300 W*
  2
  Moc znamionowa 60 W*
  2
  Impedancja znamionowa 4 Ω
  Wyjściowe ciśnienie akustyczne 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Skuteczne pasmo przenoszenia 40 – 22 000 Hz*
  2
  Waga około 1 110 g/głośnik
  Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
  XS-F1736SE
  Głośnik Współosiowy 3-drożny:
  Niskotonowy 16,5 cm, typ
  stożkowy
  Średniotonowy 3,5 cm, typ B.D
  Wysokotonowy 0,6 cm, typ
  kopułowy
  Maksymalna moc chwilowa
  *
  1
  200 W*
  2
  Moc znamionowa 40 W*
  2
  Impedancja znamionowa 4 Ω
  Wyjściowe ciśnienie akustyczne 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Skuteczne pasmo przenoszenia 50 – 23 000 Hz*
  2
  Waga około 590 g/głośnik
  Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
  XS-F1336SE
  Głośnik Współosiowy 3-drożny:
  Niskotonowy 13 cm, typ
  stożkowy
  Średniotonowy 3,5 cm, typ B.D
  Wysokotonowy 0,6 cm, typ
  kopułowy
  Maksymalna moc chwilowa
  *
  1
  160 W*
  2
  Moc znamionowa 40 W*
  2
  Impedancja znamionowa 4 Ω
  Wyjściowe ciśnienie akustyczne 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Skuteczne pasmo przenoszenia 60 – 23 000 Hz*
  2
  Waga około 560 g/głośnik
  Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
  XS-F1036SE
  Głośnik Współosiowy 3-drożny:
  Niskotonowy 10 cm, typ
  stożkowy
  Średniotonowy 2,5 cm, typ B.D
  Wysokotonowy 0,6 cm, typ
  kopułowy
  Maksymalna moc chwilowa
  *
  1
  140 W*
  2
  Moc znamionowa 30 W*
  2
  Impedancja znamionowa 4 Ω
  Wyjściowe ciśnienie akustyczne 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Skuteczne pasmo przenoszenia 65 – 22 000 Hz*
  2
  Waga około 400 g/głośnik
  Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
  Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
  *
  1
  „Maksymalna moc chwilowa” jest także nazywana „mocą
  szczytową.
  *
  2
  Warunki testowe: IEC 06268-5 (2003-05)
  Specifications
  XS-F6936SE
  Speaker Coaxial 3-way:
  Woofer 16 × 24 cm cone type
  Midrange 6.0 cm cone type
  Tweeter 1.1 cm dome type
  Short-term Maximum power*
  1
  300 W*
  2
  Rated power 60 W*
  2
  Rated impedance 4 Ω
  Output sound pressure level 89±2 dB (1 W, 1 m)*
  2
  Effective frequency range 40 – 22,000 Hz*
  2
  Mass Approx. 1,110 g per speaker
  Supplied accessories Parts for installation
  XS-F1736SE
  Speaker Coaxial 3-way:
  Woofer 16.5 cm cone type
  Midrange 3.5 cm balanced
  dome type
  Tweeter 0.6 cm dome type
  Short-term Maximum power*
  1
  200 W*
  2
  Rated power 40 W*
  2
  Rated impedance 4 Ω
  Output sound pressure level 87±2 dB (1 W, 1 m)*
  2
  Effective frequency range 50 – 23,000 Hz*
  2
  Mass Approx. 590 g per speaker
  Supplied accessories Parts for installation
  XS-F1336SE
  Speaker Coaxial 3-way:
  Woofer 13 cm cone type
  Midrange 3.5 cm balanced
  dome type
  Tweeter 0.6 cm dome type
  Short-term Maximum power*
  1
  160 W*
  2
  Rated power 40 W*
  2
  Rated impedance 4 Ω
  Output sound pressure level 86±2 dB (1 W, 1 m)*
  2
  Effective frequency range 60 – 23,000 Hz*
  2
  Mass Approx. 560 g per speaker
  Supplied accessories Parts for installation
  XS-F1036SE
  Speaker Coaxial 3-way:
  Woofer 10 cm cone type
  Midrange 2.5 cm balanced
  dome type
  Tweeter 0.6 cm dome type
  Short-term Maximum power
  *
  1
  140 W*
  2
  Rated power 30 W*
  2
  Rated impedance 4 Ω
  Output sound pressure level 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effective frequency range 65 – 22,000 Hz*
  2
  Mass Approx. 400 g per speaker
  Supplied accessories Parts for installation
  Design and specifications are subject to change without notice.
  *
  1
  “Short-term Maximum power” may also be referred to as “Peak
  Power”.
  *
  2
  Testing Condition : IEC 06268-5 (2003-05)
  Spécifications
  XS-F6936SE
  Haut-parleur Coaxial à 3 voies :
  Haut-parleur de graves de
  16 × 24 cm de type conique
  Médium 6,0 cm de type
  conique
  Haut-parleur d'aigus de 1,1 cm
  de type en dôme équilibré
  Puissance maximale à court terme
  *
  1
  300 W
  *
  2
  Puissance nominale 60 W*
  2
  Impédance nominale 4 Ω
  Niveau de pression acoustique 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Plage de fréquences efficace 40 – 22 000 Hz*
  2
  Poids Environ 1 110 g par
  haut-parleur
  Accessoires fournis Eléments d’installation
  XS-F1736SE
  Haut-parleur Coaxial à 3 voies :
  Haut-parleur de graves de
  16,5 cm de type conique
  Médium 3,5 cm de type à dôme
  équilibré
  Haut-parleur d'aigus de 0,6 cm
  de type dôme
  Puissance maximale à court terme
  *
  1
  200 W
  *
  2
  Puissance nominale 40 W*
  2
  Impédance nominale 4 Ω
  Niveau de pression acoustique 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Plage de fréquences efficace 50 – 23 000 Hz*
  2
  Poids Environ 590 g par haut-parleur
  Accessoires fournis Eléments d’installation
  XS-F1336SE
  Haut-parleur Coaxial à 3 voies :
  Haut-parleur de graves de
  13 cm de type conique
  Médium 3,5 cm de type à dôme
  équilibré
  Haut-parleur d'aigus de 0,6 cm
  de type dôme
  Puissance maximale à court terme
  *
  1
  160 W
  *
  2
  Puissance nominale 40 W*
  2
  Impédance nominale 4 Ω
  Niveau de pression acoustique 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Plage de fréquences efficace 60 – 23 000 Hz*
  2
  Poids Environ 560 g par haut-parleur
  Accessoires fournis Eléments d’installation
  XS-F1036SE
  Haut-parleur Coaxial à 3 voies :
  Haut-parleur de graves de 10
  cm de type conique
  Médium 2,5 cm de type à dôme
  équilibré
  Haut-parleur d'aigus de 0,6 cm
  de type dôme
  Puissance maximale à court terme
  *
  1
  140 W
  *
  2
  Puissance nominale 30 W*
  2
  Impédance nominale 4 Ω
  Niveau de pression acoustique 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Plage de fréquences efficace 65 – 22 000 Hz*
  2
  Poids Environ 400 g par haut-parleur
  Accessoires fournis Eléments d’installation
  La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans
  préavis.
  *
  1
  La « Puissance maximale à court-terme » peut aussi être
  désignée sous le nom de « Puissance de crête ».
  *
  2
  Conditions de test : CEI 06268-5 (2003-05)
  Especificaciones
  XS-F6936SE
  Altavoz Coaxial de 3 vías:
  Graves 16 × 24 cm, tipo cónico
  Gama media 6,0 cm, tipo
  cónico
  Agudos 1,1 cm, balanceado
  tipo cúpula
  Potencia de pico máximo
  *
  1
  300 W*
  2
  Potencia nominal 60 W*
  2
  Impedancia nominal 4 Ω
  Sensibilidad 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Rango de frecuencia efectivo 40 – 22 000 Hz*
  2
  Peso Aprox. 1 110 g por altavoz
  Accesorios suministrados Componentes para instalación
  XS-F1736SE
  Altavoz Coaxial de 3 vías:
  Graves 16,5 cm, tipo cónico
  Gama media 3,5 cm, tipo BD
  Agudos 0,6 cm, balanceado
  tipo cúpula
  Potencia de pico máximo
  *
  1
  200 W*
  2
  Potencia nominal 40 W*
  2
  Impedancia nominal 4 Ω
  Sensibilidad 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Rango de frecuencia efectivo 50 – 23 000 Hz*
  2
  Peso Aprox. 590 g por altavoz
  Accesorios suministrados Componentes para instalación
  XS-F1336SE
  Altavoz Coaxial de 3 vías:
  Graves 13 cm, tipo cónico
  Gama media 3,5 cm, tipo BD
  Agudos 0,6 cm, balanceado
  tipo cúpula
  Potencia de pico máximo
  *
  1
  160 W*
  2
  Potencia nominal 40 W*
  2
  Impedancia nominal 4 Ω
  Sensibilidad 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Rango de frecuencia efectivo 60 – 23 000 Hz*
  2
  Peso Aprox. 560 g por altavoz
  Accesorios suministrados Componentes para instalación
  XS-F1036SE
  Altavoz Coaxial de 3 vías:
  Graves 10 cm, tipo cónico
  Gama media 2,5 cm, tipo BD
  Agudos 0,6 cm, balanceado
  tipo cúpula
  Potencia de pico máximo
  *
  1
  140 W*
  2
  Potencia nominal 30 W*
  2
  Impedancia nominal 4 Ω
  Sensibilidad 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Rango de frecuencia efectivo 65 – 22 000 Hz*
  2
  Peso Aprox. 400 g por altavoz
  Accesorios suministrados Componentes para instalación
  Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
  *
  1
  “Potencia de pico máximo” también puede denominarse
  “Potencia de pico.
  *
  2
  Condición de verificación : IEC 06268-5 (2003-05)
  Precautions
  Do not continuously use the speaker system beyond
  the peak power handling capacity.
  Keep recorded tapes, watches, and personal credit
  cards using magnetic coding away from the speaker
  system to protect them from damage caused by the
  magnets in the speakers.
  If you cannot find an appropriate mounting
  location, consult your car dealer or your nearest
  Sony dealer before mounting.
  Précautions
  Evitez de soumettre le système de haut-parleurs à
  une utilisation continue au-delà de la puissance
  crête admissible.
  Gardez les bandes enregistrées, les montres et les
  cartes de crédit utilisant un code magnétique à
  l’écart du système de haut-parleurs pour éviter tout
  dommage causé par les aimants des haut-parleurs.
  Si vous ne pouvez pas trouver d’emplacement
  adéquat pour installer l’appareil, consultez votre
  revendeur Sony le plus proche.
  Precauciones
  Procure no utilizar el sistema de altavoces en forma
  continua con una potencia que sobrepase la
  potencia admisible.
  Mantenga alejados del sistema de altavoces las
  cintas grabadas, relojes o tarjetas de crédito con
  codificación magnética para evitar daños que
  posiblemente causarían los imanes de los altavoces.
  Si no encuentra un emplazamiento apropiado para
  el montaje, consulte al distribuidor de su automóvil
  o al distribuidor de Sony más próximo.
  Sicherheitsmaßnahmen
  Verwenden Sie das Lautsprechersystem nicht
  kontinuierlich über der maximalen Belastbarkeit.
  Halten Sie bespielte Tonbänder, Uhren und
  Kreditkarten mit Magnetcodierung von den
  Lautsprechern fern, um eine Beschädigung durch
  die Lautsprechermagnete zu vermeiden.
  Wenn Sie keine geeignete Einbaustelle finden,
  wenden Sie sich vor der Montage an Ihren Kfz-
  ndler oder an den nächsten Sony-Händler.
  Säkerhetsföreskrifter
  Driv inte högtalarsystemet kontinuerligt med högre
  toppeffekt än det klarar av.
  Kom ihåg att inspelade kassettband, klockor och
  kreditkort med magnetremsa kan skadas av
  magneterna i högtalarna och du bör därför inte
  lägga dem i närheten av högtalarna.
  Om du inte hittar något bra ställe att montera
  högtalaren på, bör du kontakta bilåterförsäljaren
  eller närmaste Sony-återförsäljare innan du
  monterar den.
  Voorzorgsmaatregelen
  Belast de luidsprekers niet constant met een
  vermogen dat het maximale ingangsvermogen
  overschrijdt.
  Houd banden met opnamen, horloges en
  creditcards met magnetische codering uit de buurt
  van het luidsprekersysteem om mogelijke
  beschadiging door de luidsprekermagneten te
  voorkomen.
  Als u geen geschikte montageplaats vindt,
  raadpleeg dan uw autodealer of de dichtstbijzijnde
  Sony dealer voordat u de luidsprekers gaat
  installeren.
  Precauções
  Não utilize o sistema de colunas continuamente
  além da capacidade de potência de pico.
  Mantenha as cassetes gravadas, os relógios e os
  cartões de crédito pessoais que utilizem codificação
  magnética longe do sistema de colunas para evitar
  que fiquem danificados pelos ímanes dos colunas.
  Se não conseguir encontrar um local de instalação
  apropriado, consulte o concessionário da marca do
  seu automóvel ou o agente Sony mais próximo.
  Precauzioni
  Non utilizzare il sistema diffusori con alimentazione
  di potenza nominale superiore a quella massima
  supportata e in modo prolungato.
  I nastri registrati, gli orologi e le carte di credito con
  codice magnetico devono essere tenuti lontano dal
  sistema diffusori, per evitare che i magneti dei
  diffusori possano danneggiarli.
  Se non si riesce ad individuare una posizione
  adatta per il montaggio, consultare il
  concessionario auto o il proprio rivenditore Sony.
  Środki ostrożności
  Nie należy używać w sposób ciągły zestawu
  głośnikowego przy mocy wyjściowej przekraczającej
  jego wydajność.
  Aby uniknąć uszkodzenia przedmiotów takich jak
  nagrane kasety, zegarki, oraz karty kredytowe
  zakodowane magnetycznie, należy je przechowywać
  z dala od głośników zawierających wbudowane
  magnesy.
  W przypadku trudności ze znalezieniem
  odpowiedniego miejsca na instalację głośników
  należy skonsultować się z punktem sprzedaży
  pojazdu lub najbliższym sprzedawcą produktów
  firmy Sony.
  Προφυλάξεις
  Μη χρησιμοποιείτε συνεχώς το σύστημα ηχείων σε
  μεγαλύτερη ισχύ από τη μέγιστη επιτρεπόμενη.
  Φυλάσσετε τις ηχογραφημένες κασέτες, τα ρολόγια
  και τις προσωπικές πιστωτικές κάρτες με μαγνητική
  κωδικοποίηση μακριά από το σύστημα των ηχείων
  για να το προστατέψετε από ζημιά που μπορεί να
  προκαλέσουν οι μαγνήτες στα ηχεία.
  Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια κατάλληλη θέση
  τοποθέτησης, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο
  του αυτοκινήτου σας ή τον πλησιέστερο
  αντιπρόσωπο της Sony, πριν από την τοποθέτηση.
  Меры предосторожности
  He допycкaйтe пpодолжитeльной подaчи нa
  aкycтичecкyю cиcтeмy нaгpyзки, пpeвышaющeй
  ee пиковyю мощноcть.
  Не держите вблизи от акустических систем
  магнитные ленты с записью, часы или
  кредитные карточки с магнитным кодом во
  избежание их повреждения под воздействием
  магнитов, имеющихся в громкоговорителях.
  Если Вы не можете самостоятельно найти
  подxодящee мecто для установки акустических
  систем, обратитесь за советом в ближайшую
  автомобильную мастерскую или к ближайшему
  дилеру фирмы Sony.
  Зaxоди бeзпeки
  He допycкaйтe тpивaлого подaння нa aкycтичнy
  cиcтeмy нaвaнтaжeння, якe пepeвищyє її піковy
  потyжніcть.
  Збepігaйтe зaпиcaні кaceти, годинники тa
  оcобиcті кpeдитні кapтки з мaгнітним
  кодyвaнням подaлі від aкycтичної cиcтeми, щоб
  зaxиcтити їx від pозмaгнічyвaння.
  Якщо знaйти нaлeжнe міcцe для вcтaновлeння
  нe вдaєтьcя, звepнітьcя cпepшy до дилepa, в
  якого пpидбaно aвтомобіль, aбо до
  нaйближчого дилepa компaнії Sony.
  Προδιαγραφές
  XS-F6936SE
  Ηχείο Ομοαξονικό 3 κατευθύνσεων:
  Woofer 16 × 24 cm, κωνικού
  τύπου
  Midrange 6,0 cm, κωνικού τύπου
  Tweeter 1,1 cm, τύπου θόλου
  Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς
  *
  1
  300 W*
  2
  Ονομαστική ισχύς 60 W*
  2
  Ονομαστική αντίσταση 4 Ω
  Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Περιοχή αποτελεσματικών συχνοτήτων
  40 – 22.000 Hz*
  2
  Βάρος Περίπου 1.110 g ανά ηχείο
  Παρεχόμενος εξοπλισμός εξαρτήματα για την
  τοποθέτηση
  XS-F1736SE
  Ηχείο Ομοαξονικό 3 κατευθύνσεων:
  Woofer 16,5 cm, κωνικού τύπου
  Midrange 3,5 cm, τύπου B.D
  Tweeter 0,6 cm, τύπου θόλου
  Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς
  *
  1
  200 W*
  2
  Ονομαστική ισχύς 40 W*
  2
  Ονομαστική αντίσταση 4 Ω
  Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Περιοχή αποτελεσματικών συχνοτήτων
  50 – 23.000 Hz*
  2
  Βάρος Περίπου 590 g ανά ηχείο
  Παρεχόμενος εξοπλισμός εξαρτήματα για την
  τοποθέτηση
  XS-F1336SE
  Ηχείο Ομοαξονικό 3 κατευθύνσεων:
  Woofer 13 cm, κωνικού τύπου
  Midrange 3,5 cm, τύπου B.D
  Tweeter 0,6 cm, τύπου θόλου
  Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς
  *
  1
  160 W*
  2
  Ονομαστική ισχύς 40 W*
  2
  Ονομαστική αντίσταση 4 Ω
  Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Περιοχή αποτελεσματικών συχνοτήτων
  60 – 23.000 Hz*
  2
  Βάρος Περίπου 560 g ανά ηχείο
  Παρεχόμενος εξοπλισμός εξαρτήματα για την
  τοποθέτηση
  XS-F1036SE
  Ηχείο Ομοαξονικό 3 κατευθύνσεων:
  Woofer 10 cm, κωνικού τύπου
  Midrange 2,5 cm, τύπου B.D
  Tweeter 0,6 cm, τύπου θόλου
  Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς
  *
  1
  140 W*
  2
  Ονομαστική ισχύς 30 W*
  2
  Ονομαστική αντίσταση 4 Ω
  Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Περιοχή αποτελεσματικών συχνοτήτων
  65 – 22.000 Hz*
  2
  Βάρος Περίπου 400 g ανά ηχείο
  Παρεχόμενος εξοπλισμός εξαρτήματα για την
  τοποθέτηση
  Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
  προειδοποίηση.
  *
  1
  H “Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς” αναφέρεται επίσης ως
  “ισχύς κορυφής”.
  *
  2
  Συνθήκες δοκιμής: IEC 06268-5 (2003-05)
  Технические характеристики
  XS-F6936SE
  Гpомкоговоpитeль Коаксиальная 3-канальная
  система:
  Низкочастотный 16 × 24 см,
  конического типа
  Среднечастотный 6,0 см,
  конического типа
  Высокочастотный 1,1 см,
  кyпольного типa
  Кратковременная максимальная мощность
  *
  1
  300 Вт
  *
  2
  Номинальная мощность 60 Вт*
  2
  Номинальное сопротивление 4 Ом
  Уровень выходного звукового давления
  89±2 дБ (1 Вт, 1 м)
  *
  2
  Рабочий диапазон частот 40 – 22000 Гц*
  2
  Масса Oколо 1110 грамм
  Входящие в комплект принадлежности
  Детали для установки
  XS-F1736SE
  Гpомкоговоpитeль Коаксиальная 3-канальная
  система:
  Низкочастотный 16,5 см,
  конического типа
  Cpeднeчacтотный 3,5 cм,
  cбaлaнcиpовaнный,
  кyпольного типa
  Высокочастотный 0,6 см,
  кyпольного типa
  Кратковременная максимальная мощность
  *
  1
  200 Вт
  *
  2
  Номинальная мощность 40 Вт*
  2
  Номинальное сопротивление 4 Ом
  Уровень выходного звукового давления
  87±2 дБ (1 Вт, 1 м)
  *
  2
  Рабочий диапазон частот 50 – 23000 Гц*
  2
  Масса Oколо 590 грамм
  Входящие в комплект принадлежности
  Детали для установки
  XS-F1336SE
  Гpомкоговоpитeль Коаксиальная 3-канальная
  система:
  Низкочастотный 13 см,
  конического типа
  Cpeднeчacтотный 3,5 cм,
  cбaлaнcиpовaнный,
  кyпольного типa
  Высокочастотный 0,6 см,
  кyпольного типa
  Кратковременная максимальная мощность
  *
  1
  160 Вт
  *
  2
  Номинальная мощность 40 Вт*
  2
  Номинальное сопротивление 4 Ом
  Уровень выходного звукового давления
  86±2 дБ (1 Вт, 1 м)
  *
  2
  Рабочий диапазон частот 60 – 23000 Гц*
  2
  Масса Oколо 560 грамм
  Входящие в комплект принадлежности
  Детали для установки
  XS-F1036SE
  Гpомкоговоpитeль Коаксиальная 3-канальная
  система:
  Низкочастотный 10 см,
  конического типа
  Cpeднeчacтотный 2,5 cм,
  cбaлaнcиpовaнный,
  кyпольного типa
  Высокочастотный 0,6 см,
  кyпольного типa
  Кратковременная максимальная мощность
  *
  1
  140 Вт
  *
  2
  Номинальная мощность 30 Вт*
  2
  Номинальное сопротивление 4 Ом
  Уровень выходного звукового давления
  85±2 дБ (1 Вт, 1 м)
  *
  2
  Рабочий диапазон частот 65 – 22000 Гц*
  2
  Масса Oколо 400 грамм
  Входящие в комплект принадлежности
  Детали для установки
  Конструкция и технические характеристики могут быть
  изменены без уведомления.
  *
  1
  “Кратковременная максимальная мощность” также может
  называться термином “Пиковая мощность”.
  *
  2
  Условие испытания: IEC 06268-5 (2003-05)
  Texнічні xapaктepиcтики
  XS-F6936SE
  Динaміки Коaкcіaльнa 3-кaнaльнa
  cиcтeмa:
  Hизькочacтотний динaмік
  16 × 24 cм, конічного типy
  Cepeдньочacтотний динaмік
  6,0 cм, конічного типy
  Bиcокочacтотний динaмік
  1,1 cм, кyпольний тип.
  Максимальна короткочасна потужність
  *
  1
  300 Вт*
  2
  Номінальна потужність 60 Вт*
  2
  Номінальний імпеданс 4 Ω
  Рівень тиску вихідного звуку 89±2 дБ (1 Вт, 1 м)
  *
  2
  Ефективний діапазон частот 40 – 22000 Гц*
  2
  Вага приблизно 1110 г кожний
  динaмік
  Додаткове обладнання Обладнання для монтажу
  XS-F1736SE
  Динaміки Коaкcіaльнa 3-кaнaльнa
  cиcтeмa:
  Hизькочacтотний динaмік
  16,5 cм, конічного типy
  Cepeдньочacтотний динaмік
  3,5 cм, конycний тип.
  Bиcокочacтотний динaмік
  0,6 cм, кyпольний тип.
  Максимальна короткочасна потужність
  *
  1
  200 Вт*
  2
  Номінальна потужність 40 Вт*
  2
  Номінальний імпеданс 4 Ω
  Рівень тиску вихідного звуку 87±2 дБ (1 Вт, 1 м)
  *
  2
  Ефективний діапазон частот 50 – 23000 Гц*
  2
  Вага приблизно 590 г кожний
  динaмік
  Додаткове обладнання Обладнання для монтажу
  XS-F1336SE
  Динaміки Коaкcіaльнa 3-кaнaльнa
  cиcтeмa:
  Hизькочacтотний динaмік
  13 cм, конічного типy
  Cepeдньочacтотний динaмік
  3,5 cм, конycний тип.
  Bиcокочacтотний динaмік
  0,6 cм, кyпольний тип.
  Максимальна короткочасна потужність
  *
  1
  160 Вт*
  2
  Номінальна потужність 40 Вт*
  2
  Номінальний імпеданс 4 Ω
  Рівень тиску вихідного звуку 86±2 дБ (1 Вт, 1 м)
  *
  2
  Ефективний діапазон частот 60 – 23000 Гц*
  2
  Вага приблизно 560 г кожний
  динaмік
  Додаткове обладнання Обладнання для монтажу
  XS-F1036SE
  Динaміки Коaкcіaльнa 3-кaнaльнa
  cиcтeмa:
  Hизькочacтотний динaмік
  10 cм, конічного типy
  Cepeдньочacтотний динaмік
  2,5 cм, конycний тип.
  Bиcокочacтотний динaмік
  0,6 cм, кyпольний тип.
  Максимальна короткочасна потужність
  *
  1
  140 Вт*
  2
  Номінальна потужність 30 Вт*
  2
  Номінальний імпеданс 4 Ω
  Рівень тиску вихідного звуку 85±2 дБ (1 Вт, 1 м)
  *
  2
  Ефективний діапазон частот 65 – 22000 Гц*
  2
  Вага приблизно 400 г кожний
  динaмік
  Додаткове обладнання Обладнання для монтажу
  Конструкція та технічні характеристики можуть бути
  змінені без попередження.
  *
  1
  Інше визначення «Максимальної короткочасної
  потужності» - «Пікова потужність».
  *
  2
  Умови проведення випробувань: IEC 06268-5 (2003-05)
  Technische Daten
  XS-F6936SE
  Lautsprecher 3 Wege, koaxial:
  Tieftöner 16 × 24 cm,
  Konus-Typ
  Mitteltöner 6,0 cm, Konus-Typ
  Hochtöner 1,1 cm, Kalotte
  Kurzzeitige max. Leistung
  *
  1
  300 W*
  2
  Nennleistung 60 W*
  2
  Nennimpedanz 4 Ω
  Ausgangsschalldruckpegel 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effektiver Frequenzbereich 40 – 22.000 Hz*
  2
  Gewicht ca. 1 110 g pro Lautsprecher
  Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
  XS-F1736SE
  Lautsprecher 3 Wege, koaxial:
  Tieftöner 16,5 cm, Konus-Typ
  Mitteltöner 3,5 cm, Typ B.D
  Hochtöner 0,6 cm, Kalotte
  Kurzzeitige max. Leistung
  *
  1
  200 W*
  2
  Nennleistung 40 W*
  2
  Nennimpedanz 4 Ω
  Ausgangsschalldruckpegel 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effektiver Frequenzbereich 50 – 23.000 Hz*
  2
  Gewicht ca. 590 g pro Lautsprecher
  Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
  XS-F1336SE
  Lautsprecher 3 Wege, koaxial:
  Tieftöner 13 cm, Konus-Typ
  Mitteltöner 3,5 cm, Typ B.D
  Hochtöner 0,6 cm, Kalotte
  Kurzzeitige max. Leistung
  *
  1
  160 W*
  2
  Nennleistung 40 W*
  2
  Nennimpedanz 4 Ω
  Ausgangsschalldruckpegel 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effektiver Frequenzbereich 60 – 23.000 Hz*
  2
  Gewicht ca. 560 g pro Lautsprecher
  Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
  XS-F1036SE
  Lautsprecher 3 Wege, koaxial:
  Tieftöner 10 cm, Konus-Typ
  Mitteltöner 2,5 cm, Typ B.D
  Hochtöner 0,6 cm, Kalotte
  Kurzzeitige max. Leistung
  *
  1
  140 W*
  2
  Nennleistung 30 W*
  2
  Nennimpedanz 4 Ω
  Ausgangsschalldruckpegel 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effektiver Frequenzbereich 65 – 22.000 Hz*
  2
  Gewicht ca. 400 g pro Lautsprecher
  Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
  Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben
  vorbehalten.
  *
  1
  „Kurzzeitige max. Leistung“ wird manchmal auch als
  „Spitzenleistung“ bezeichnet.
  *
  2
  Testbedingung: IEC 06268-5 (2003-05)
  Specifikationer
  XS-F6936SE
  Högtalare Koaxial 3-vägs:
  Woofer 16 × 24 cm, konisk typ
  Mellanregister 6,0 cm, konisk
  typ
  Tweeter 1,1 cm, kupol
  Toppeffekt, kortvarig
  *
  1
  300 W*
  2
  Märkeffekt 60 W*
  2
  Märkimpedans 4 Ω
  Utmatad ljudtrycksnivå 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effektivt frekvensomfång 40 – 22 000 Hz*
  2
  Vikt Ungefär 1 110 g per högtalare
  Medföljande tillbehör Delar för installation
  XS-F1736SE
  Högtalare Koaxial 3-vägs:
  Woofer 16,5 cm, konisk typ
  Mellanregister 3,5 cm, B.D-typ
  Tweeter 0,6 cm, kupol
  Toppeffekt, kortvarig
  *
  1
  200 W*
  2
  Märkeffekt 40 W*
  2
  Märkimpedans 4 Ω
  Utmatad ljudtrycksnivå 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effektivt frekvensomfång 50 – 23 000 Hz*
  2
  Vikt Ungefär 590 g per högtalare
  Medföljande tillbehör Delar för installation
  XS-F1336SE
  Högtalare Koaxial 3-vägs:
  Woofer 13 cm, konisk typ
  Mellanregister 3,5 cm, B.D-typ
  Tweeter 0,6 cm, kupol
  Toppeffekt, kortvarig
  *
  1
  160 W*
  2
  Märkeffekt 40 W*
  2
  Märkimpedans 4 Ω
  Utmatad ljudtrycksnivå 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effektivt frekvensomfång 60 – 23 000 Hz*
  2
  Vikt Ungefär 560 g per högtalare
  Medföljande tillbehör Delar för installation
  XS-F1036SE
  Högtalare Koaxial 3-vägs:
  Woofer 10 cm, konisk typ
  Mellanregister 2,5 cm, B.D-typ
  Tweeter 0,6 cm, kupol
  Toppeffekt, kortvarig
  *
  1
  140 W*
  2
  Märkeffekt 30 W*
  2
  Märkimpedans 4 Ω
  Utmatad ljudtrycksnivå 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effektivt frekvensomfång 65 – 22 000 Hz*
  2
  Vikt Ungefär 400 g per högtalare
  Medföljande tillbehör Delar för installation
  Rätten till ändring av design och specifikationer förbehålles.
  *
  1
  Toppeffekt, kortvarig” kan även kallas för ”Maxeffekt.
  *
  2
  Testvillkor: IEC 06268-5 (2003-05)
  Technische gegevens
  XS-F6936SE
  Luidspreker Coaxiaal 3-weg:
  Lage tonen 16 × 24 cm,
  conustype
  Middentonen 6,0 cm,
  conustype
  Hoge tonen 1,1 cm, koepeltype
  Maximaal ingangsvermogen
  *
  1
  300 W*
  2
  Nominaal ingangsvermogen 60 W*
  2
  Impedantie 4 Ω
  Gevoeligheid 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Frequentiebereik 40 – 22.000 Hz*
  2
  Gewicht Ongeveer 1.110 g per
  luidspreker
  Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie
  XS-F1736SE
  Luidspreker Coaxiaal 3-weg:
  Lage tonen 16,5 cm,
  conus-type
  Middentonen 3,5 cm, B.D-type
  Hoge tonen 0,6 cm, koepeltype
  Maximaal ingangsvermogen
  *
  1
  200 W*
  2
  Nominaal ingangsvermogen 40 W*
  2
  Impedantie 4 Ω
  Gevoeligheid 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Frequentiebereik 50 – 23.000 Hz*
  2
  Gewicht Ongeveer 590 g per luidspreker
  Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie
  XS-F1336SE
  Luidspreker Coaxiaal 3-weg:
  Lage tonen 13 cm, conus-type
  Middentonen 3,5 cm, B.D-type
  Hoge tonen 0,6 cm, koepeltype
  Maximaal ingangsvermogen
  *
  1
  160 W*
  2
  Nominaal ingangsvermogen 40 W*
  2
  Impedantie 4 Ω
  Gevoeligheid 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Frequentiebereik 60 – 23.000 Hz*
  2
  Gewicht Ongeveer 560 g per luidspreker
  Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie
  XS-F1036SE
  Luidspreker Coaxiaal 3-weg:
  Lage tonen 10 cm, conus-type
  Middentonen 2,5 cm, B.D-type
  Hoge tonen 0,6 cm, koepeltype
  Maximaal ingangsvermogen
  *
  1
  140 W*
  2
  Nominaal ingangsvermogen 30 W*
  2
  Impedantie 4 Ω
  Gevoeligheid 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Frequentiebereik 65 – 22.000 Hz*
  2
  Gewicht Ongeveer 400 g per luidspreker
  Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie
  Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling
  gewijzigd worden.
  *
  1
  “Maximaal ingangsvermogen” kan ook “piekvermogen
  genoemd worden.
  *
  2
  Testvoorwaarde: IEC 06268-5 (2003-05)
  Disposal of Old Electrical & Electronic
  Equipment (Applicable in the
  European Union and other European
  countries with separate collection
  systems)
  This symbol on the product or on its packaging indicates that this
  product shall not be treated as household waste. Instead it shall be
  handed over to the applicable collection point for the recycling of
  electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
  disposed of correctly, you will help prevent potential negative
  consequences for the environment and human health, which could
  otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
  product. The recycling of materials will help to conserve natural
  resources. For more detailed information about recycling of this
  product, please contact your local Civic Office, your household
  waste disposal service or the shop where you purchased the
  product.
  Traitement des appareils électriques
  et électroniques en fin de vie
  (Applicable dans les pays de l’Union
  Européenne et aux autres pays
  européens disposant de systèmes de
  collecte sélective)
  Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique
  que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il
  doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage
  des équipements électriques et électroniques. En s’assurant que ce
  produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez
  à prévenir les conséquences négatives potentielles pour
  l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux
  aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information
  supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez
  contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où
  vous avez acheté le produit.
  Tratamiento de los equipos eléctricos
  y electrónicos al final de su vida útil
  (aplicable en la Unión Europea y en
  países europeos con sistemas de
  recogida selectiva de residuos)
  Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente
  producto no puede ser tratado como residuos domésticos
  normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de
  recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que
  este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las
  consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
  humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el
  momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de
  materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir
  información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase
  en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más
  cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.
  Entsorgung von gebrauchten
  elektrischen und elektronischen
  Geräten (anzuwenden in den Ländern
  der Europäischen Union und anderen
  europäischen Ländern mit einem
  separaten Sammelsystem für diese
  Geräte)
  Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf
  hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
  behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling
  von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden
  muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
  Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
  Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
  Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von
  Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das
  Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den
  kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem
  Sie das Produkt gekauft haben.
  Omhändertagande av gamla
  elektriska och elektroniska produkter
  (Användbar i den Europeiska Unionen
  och andra Europeiska länder med
  separata insamlingssystem)
  Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte
  får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
  uppsamlingsplats för återvinning av el- och
  elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
  hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa
  miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
  som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla
  naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
  du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
  affären där du köpte varan.
  Verwijdering van oude elektrische en
  elektronische apparaten (Toepasbaar
  in de Europese Unie en andere
  Europese landen met gescheiden
  ophaalsystemen)
  Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
  product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het
  moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
  elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
  dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
  voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
  voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling
  van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
  bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit
  product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het
  bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval
  of de winkel waar u het product hebt gekocht.
  Tratamento de Equipamentos
  Eléctricos e Electrónicos no final da sua
  vida útil (Aplicável na União Europeia
  e em países Europeus com sistemas de
  recolha selectiva de resíduos)
  Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica
  que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado.
  Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos
  de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este
  produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais
  consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde,
  que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento
  destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a
  conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais
  detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o
  município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua
  área ou a loja onde adquiriu o produto.
  Trattamento del dispositivo elettrico
  od elettronico a fine vita (applicabile
  in tutti i paesi dell’Unione Europea e
  in altri paesi europei con sistema di
  raccolta differenziata)
  Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il
  prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto
  domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di
  raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed
  elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito
  correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali
  conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero
  altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il
  riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per
  informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto,
  potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di
  smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato.
  Utylizacja zużytych urządzeń
  elektrycznych i elektronicznych
  (dotyczy Unii Europejskiej i innych
  krajów europejskich stosujących
  selekcję odpadów)
  Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu
  oznacza, że nie może on być wyrzucany razem z odpadami
  komunalnymi. Należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu
  odbioru przetwarzającego urządzenia elektryczne i elektroniczne.
  Właściwie przeprowadzona utylizacja pozwala uchronić środowisko
  i ludzkie zdrowie przed ewentualnymi szkodliwymi skutkami
  nieodpowiedniego pozbywania się tego produktu. Recykling
  materiałów pozwala chronić zasoby naturalne. Dalsze informacje na
  temat recyklingu produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie
  miejskim, w firmie zajmującej się zbiórką odpadów komunalnych
  lub w sklepie, w którym zakupiono ten produkt.
  Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού &
  Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει
  στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
  Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
  συστήματα συλλογής)
  Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του
  σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά
  απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο
  συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς
  ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε
  σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων
  στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα
  βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες
  πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
  παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του
  δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
  Утилизaция элeктpичecкого и
  элeктpонного обоpyдовaния
  (диpeктивa пpимeняeтcя в cтpaнax
  Eвpоcоюзa и дpyгиx eвpопeйcкиx
  cтpaнax, гдe дeйcтвyют cиcтeмы
  paздeльного cбоpa отxодов)
  Переробка старого електричного та
  електронного обладнання (діє у
  межах країн Європейського Союзу
  та інших країн Європи з окремими
  системами збору)
  183
  628
  5
  45157
  ø 165
  ø 139
  ø 75
  XS-F1736SE
  154
  6
  22
  45
  ø 130
  ø 114
  ø 75
  5
  136
  149
  XS-F1336SE
  XS-F1036SE
  136
  5
  22
  43
  ø 103
  ø 90
  ø 65
  117
  131
  Dimensions
  Dimensions
  Dimensiones
  Abmessungen
  Dimensioner
  Afmetingen
  Dimensões
  Dimensioni
  Wymiary
  Διαστάσεις
  Размеры
  Pозміpи
  Unit: mm
  Unité : mm
  Unidad: mm
  Einheit: mm
  Enhet: mm
  Eenheid: mm
  Unidade: mm
  Unità: mm
  Jednostka: mm
  Μονάδα: mm
  Eдиницы: мм
  Oдиниці: мм
  Reference Point
  Point de référence
  Punto de referencia
  Bezugspunkt
  Referenspunkt
  Referentiepunt
  Ponto de Referência
  Punto di riferimento
  Punkt odniesienia
  Σημείο αναφοράς
  Исходная точка
  Опорна точка
  Reference Plane
  Plan de référence
  Plano de referencia
  Bezugsebene
  Referensplan
  Referentievlak
  Plano de Referência
  Piano di riferimento
  Płaszczyzna odniesienia
  Επίπεδο αναφοράς
  Исходная плоскость
  Опорна площина
  Reference Axis
  Axe de référence
  Eje de referencia
  Bezugsachse
  Referensaxel
  Referentieas
  Eixo de Referência
  Asse di riferimento
  Oś odniesienia
  Άξονας αναφοράς
  Исходная ось
  Опорна вісь
  195
  1433
  166
  4.5 × 7.5
  75
  153
  118
  168
  237
  222
  ø 80
  XS-F6936SE
  270
Sony XS-F1336SE

Precisa de ajuda?

Número de perguntas: 0

Você tem alguma dúvida sobre o Sony XS-F1336SE ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Sony XS-F1336SE responderem adequadamente à sua pergunta.

Veja o manual do Sony XS-F1336SE aqui, de graça. Este manual está na categoria Alto-falantes e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 5.3. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Português, Espagnol, Inglês, Holandês, Alemão, France, Italien, Suédois, Polonês, Russo, Grego, Ucraniano. Você tem alguma dúvida sobre o Sony XS-F1336SE ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Sony XS-F1336SE especificações

Geral
Marca Sony
Modelo XS-F1336SE
Produto Alto-falante
EAN 4905524510140
Língua Português, Espagnol, Inglês, Holandês, Alemão, France, Italien, Suédois, Polonês, Russo, Grego, Ucraniano
Tipo de arquivo PDF
Áudio
Extensão da frequência 60 - 23000
Sensibilidade 86
Tweeter
Tipo de altifalante 3-way
Tipo de íman do tweeter piezo
Tipo de íman do altifalante médio Neodymium
Pico de energia 160
Potência nominal 40
Subwoofer
Tipo de íman do woofer Ferrite
Detalhes técnicos
Componentes separados
Alto-falantes 5 1/4'' Coaxial
Pesos e dimensões
Diâmetro do tweeter 6
Diâmetro da coluna média 35

Perguntas Frequentes

Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Sony XS-F1336SE .

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui

ManualPDF.pt

Procurando um manual? ManualPDF.pt garante que encontrará o manual que está a procurar rapidamente. O nosso banco de dados contém mais de 1 milhão de manuais em PDF de mais de 10.000 marcas. Todos os dias adicionamos os manuais mais recentes para que sempre encontre o produto que procura. É muito simples: basta digitar o nome da marca e o tipo de produto na barra de pesquisa e pode visualizar instantaneamente o manual de sua escolha online gratuitamente.

ManualPDF.pt

© Copyright 2020 ManualPDF.pt. Todos os direitos reservados.

Utilizamos cookies para assegurar que lhe fornecemos a melhor experiência na nossa página web. Se continuar a utilizar esta página pressupomos que está feliz por a utilizar.

Ler mais