Tefal Aliseo 5310 manual do usuário

Tefal Aliseo 5310

Visualize aqui o Tefal Aliseo 5310 manual. A visualização e download estes manual do é gratuita.

Marca
Tefal
Modelo
Aliseo 5310
Produto
Língua
Holandês, Inglês, Alemão, France, Espagnol, Italien, Português
Tipo de arquivo
PDF
Vigtige forholdsregler
Læs denne brugsanvisning grundigt og gem den til senere brug.
Dette apparat overholder gældende regler og regulativer såvel som de følgende direkti-
ver:
- Elektromagnetisk Kompatibilitet Direktiv 89/336/EEC med tilføjelse af direktiv
92/31/EEC og 93/68/EEC.
- Lavspændings Direktiv 73/23/EEC med tilføjelse af direktiv 93/68/EEC.
Hold altid opsyn med brødristeren under brug, specielt ved første brug eller ved
ændring af riste indstilling.
Placeres uden for børns rækkevidde.
Da standarder kan variere fra land til land, anbefales det at de får brødristeren kontrolle-
ret ved en service forhandler, hvis brødristeren skal benyttes i et andet land end hvor
den er købt*.
Placer ikke brødristeren nær ved andre varmekilder, komfur etc. da varmen fra disse
kan beskadige brødristerens plast dele.
Kontroller at netspændingen svarer til det der står på typeplade i bunden af brødristeren.
Tilslut altid til en ekstra beskyttet stikkontakt.
Hvis de bruger en forlængerledningen skal denne være af samme type som brødriste-
rens ledning, ekstra beskyttet samt være i god stand.
Træk ikke ledningen ud af stikkontakten ved at hive i ledningen, men tag fat i selve
stikket. Lad ikke ledningen hænge frit.
Brødristeren kan blive meget varm under brug og kan ved forkert anvendelse forårsage
forbrændinger. Rør ikke ved brødristerens metaldele.
For at undgå elektrisk chok, bør brødristeren eller dele her af, ledning, stik etc. aldrig
dyppes i vand.
Skulle brødristeren eller dele heraf bryde i brand lægges et fugtigt og kraftigt klæde
over. Hæld aldrig vand over eller på brødristeren.
Placer ikke brændbare materialer nær ved brødristeren eller under den overflade hvor
brødristeren står.
Brug ikke brødristeren hvis;
- Den har synlige skader,
- Ledningen er beskadiget, den har været tabt på gulvet eller har fået lignende stød,
I ovenstående tilfælde, bør De indlevere brødristeren til en service forhandler* for kon-
trol og reparation, for at undgå fare.
Læg ikke på- og dæk ikke brødristeren med brandbart materiale som viskestykke,
klud, håndklæde etc. når den er i brug. Placer ikke brødristeren umiddelbart
under eller nær ved køkkenskab, hylder og brandbart materiale som gardiner,
persienner etc.
Brug ikke brødristeren som varmeapparat.
Lad ikke køkkenredskaber ligge på brødristeren når den er i brug. Lad ikke pap, papir
og lignende ligge på brødristeren.
Put ikke noget i ventilationshullerne og dæk aldrig disse til.
Kom ikke meget tykke skiver brød i brødristeren, der ikke umiddelbart kan kommes i.
Benyt ikke køkkenredskaber og særlig ikke metalredskaber til at ”lirke” brød fri, da
dette kan forårsage elektrisk chok.
Forsøg aldrig at skille brødristeren ad, da dette kan være farligt. Indlever altid apparatet
til en autoriseret service forhandler*.
Brødristeren er kun beregnet til husholdningsbrug og må ikke benyttes i erhvervsmæs-
sigt øjemed. Såfremt disse bestemmelser eller anvisninger i denne brugsanvisning ikke
overholdes bortfalder garantien og producentens ansvar.
Ved udskiftning af reservedele skal disse ALTID være af samme type og model som
originalen, for at undgå fare.
Brødristeren skal altid stå opret når tilsluttet en stikkontakt.
Flyt og bevæg ikke brødristeren når den er i brug.
Gem disse forholdsregler
* Se vedlagte liste
25
3303735 ALISEO 6/09/02 11:24 Page C2

Pergunte sobre o Tefal Aliseo 5310?

Se tiver umaquestão sobre o "Tefal Aliseo 5310" ​ pode perguntar aqui. Forneça uma descrição clara do problema de modo a que possa permitir aos outros utilizadores a elaboração de uma resposta adequada

Para Venda em